วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ เทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ และการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ


กองสาธารณสุขฯ ทม.คลองแห จัดประชุม อสม.ประจำเดือนตุลาคม


สมาชิก อสม. ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วมการประชุม อสม. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองแห


วันนี้ 8 ตุลาคม 2557 ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองแห กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแหได้มีการจัดประชุม อสม. โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย นางพรทิพย์ จันทร์ศิริ ผอ.กองสาธารณสุขฯ, พนักงานจากสถานีอนามัยตำบลคลองแห, พนักงานเทศบาลเมืองคลองแห และ กลุ่ม อสม. ในเขตชุมชน เทศบาลเมืองคลองแห มาร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าว จะมีการจัดการปะชุมเป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้สมาชิก อสม ดำเนินการในทิศทางเดียวกันวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประกาศ เทศบาลเมืองคลองแหจะดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

โดยปกติแล้วทางเทศบาลเมืองคลองแหได้จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในทุกวันที่ 6 – 10 ของแต่ละเดือน

แต่เนื่องจากทางเทศบาลเมืองคลองแหได้เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้โอนเงินมาให้เทศบาลเมืองคลองแห จึงขอประกาศเลื่อนการจ่ายเงินไปยังวันและเวลาดังกล่าว ทั้งประเภทรับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) และรับเป็นเงินสด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 074-305333 ต่อ 805
เทศบาลเมืองคลองแหขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ทม.คลองแห จัดประชุมประจำเดือน “ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห”

ทม.คลองแห จัดประชุมประจำเดือน “ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองคลองแห จัดประชุม “ผู้


ประกอบการตลาดน้ำคลองแห” ประจำเดือนกันยายน 2557 นำโดย

นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยนาย

ไสว สุวรรณธณะ รองนายกเทศมนตรี, พนักงาน พนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองคลองแห ณ. ศาลาอเนกประสงค์โคกนกคุ่ม วัดคลอง

แห


วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลบันนังสตาเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองคลองแห


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ตลาดน้ำคลองแห เทศบาลเมืองคลองแห โดยนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองแหได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและได้เข้าศึกษาดูงาน ที่เทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 48 คน